AikAlvik-1990.jpg Marianne Maja StenerudThumbnailsDavid Hult, AIK BasketMarianne Maja StenerudThumbnailsDavid Hult, AIK BasketMarianne Maja StenerudThumbnailsDavid Hult, AIK BasketMarianne Maja StenerudThumbnailsDavid Hult, AIK BasketMarianne Maja StenerudThumbnailsDavid Hult, AIK BasketMarianne Maja StenerudThumbnailsDavid Hult, AIK BasketMarianne Maja StenerudThumbnailsDavid Hult, AIK Basket