Tillgrensbilder

Anders minnesbilder

Diverse irrfärder i närområdet runt Stockholm eller västkusten
Färnebofjärden 2023
Färnebofjärden 2023
Utflykt till Färnebofjärdens nationalpark i juni 2023. Underbart ställe men extremt mycket mygg i skogen. Saxat från sverigesnationalparker.se: "Färnebofjärdens höga biologiska och estetiska värden gör att denna del av Nedre Dalälven är värd att skydda som nationalpark. Fjärden är unikt sammansatt med ett myller av liv i en mosaik av speciella miljöer. Strandkärr, älvängar, översvämningsmark och gammelskog ger besökare oförglömliga naturupplevelser. De periodiska översvämningarna sätter en stark prägel på nationalparken och den flikiga konturen omgärdar mer än 200 öar och skär. Myrmarker och barrskog med norrlandskaraktär möter sydliga lövskogar med inslag av ek och lind."
Gålö 2023
Gålö 2023
Vandring i Gålö naturreservat i juni 2023
Prins Bertils stig 2023
Prins Bertils stig 2023
Vandring på Prins Bertils stig mellan Tylösand och Sandhamn med en avstickare till Rhododendronparken vid Tjuvahålan
Ramunds bäck 2021
Ramunds bäck 2021
Reservatet består av en mäktig sprickdal, där Bålsjöån, ibland kallad Ramundsbäck, forsar ned för Kolmårdsbranten och slutligen rinner samman med Vretaån i dalgången. En markerad rundslinga tar dig på en tur genom reservatet. I sydöstra delen av reservatet ligger Ramunds berg. Här kan du vandra genom gles hällmarkstallskog. Berget har branta sluttningar som delvis täcks av mäktiga rasbranter. I ravinen forsar ån fram över klippor och stenar. Fallhöjden är ungefär 25 meter vilket ger vattnet mycket kraft och fart. Här växer gammal granskog med många vindfällen, lågor och död ved. Längre nedströms slingrar sig vattnet stilla över mjuka sandbottnar. Här svämmar bäcken över vid högvatten. Där bäcken har skurit in mot dalsidorna kan du se små men välutbildade nipor. Du kan även se övergivna meanderbågar där ån tidigare ringlat fram. Längs med åstranden växer lövträd såsom al, björk, asp, sälg och hassel. Källa: https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/besoksmal/naturreservat/ramunds-back.html
Ljusterö 2020
Ljusterö 2020
Dagstur till Laggarsvik på Ljusterö för att spana in Pia & Staffans lantställe
Svedinos bil- och flygmuseum 2019
Svedinos bil- och flygmuseum 2019
Svedinos bil- och flygmuseum är ett museum i Ugglarp, Falkenbergs kommun. Det grundades av Lennart Svedfelt, även känd under artistnamnet Svedino. Museet invigdes den 20 juni 1961, och innehöll då 35 fordon. Det var då Skandinaviens första museum av sitt slag.
Särdal 2019
Särdal 2019
Livräddningsstationen i Särdal
Singö 2015
Singö 2015
Söndagsutflykt till Singö
Gamla skolan i Stenshult 2014
Gamla skolan i Stenshult 2014
Att beskriva huset vore en utmaning för en mäklare
Danska fallen 2014
Danska fallen 2014
Danska fallen vid Simlångsdalen i juli 2014