AikAlvik-1990.jpg David Hult, AIK BasketThumbnailsIsmail GulDavid Hult, AIK BasketThumbnailsIsmail GulDavid Hult, AIK BasketThumbnailsIsmail GulDavid Hult, AIK BasketThumbnailsIsmail GulDavid Hult, AIK BasketThumbnailsIsmail GulDavid Hult, AIK BasketThumbnailsIsmail GulDavid Hult, AIK BasketThumbnailsIsmail Gul